TezYazanAdam

YÜKSEK LİSANS BİTİRME Projesİ ve BİTİRME TEZİ

Tez Hazırlama Destek ve Danışmanlık Merkezi

image01

TezYazanAdam

HEMŞİRELİK ve SaĞLIK BÖLÜMLERİ YÜKSEK LİSANS
BİTİRME TEZLERİ

Tüm tez Çalışmalarınızda Profesyonel Destek

image03

TezYazanAdam

YÜKSEK LİSANS BİTİRME TEZİ

Tüm tez Çalışmalarınızda Profesyonel Destek

image03

TezYazanAdam

YÖNETİM ve TÜM BÖLÜMLERDEKİ YÜKSEK LİSANS
BİTİRME TEZİLERİNİZ İÇİN

Tezinizi Yazmaya Vaktiniz Yoksa Bize Ulaşın

image03

TezYazanAdam

YÜKSEK LİSANS BİTİRME TEZİ

Kitaplar Arasında Kaybolmanıza Gerek Yok Bize Ulaşın

image03

TezYazanAdam

DOKTORA ve YÜKSEK LİSANS BİTİRME TEZİ BİTİRME PROJESİ

Profesyonel Danışmanlık, Yazım ve Baskı Hizmetleri

image02

TezYazanAdam

Tıp Alanındakİ Tüm Doktora Tezlerİnİz İçİn

Profesyonel Danışmanlık ve Yazım Hizmetleri

image02


Hizmetlerimiz

Tez stresi yaşamanıza gerek olmadığını tezyazanadamla iletişime geçtiğinizde göreceksiniz, Deneyemli ekibimiz tezlerinizi sıfırdan başlayarak hazırlayabilmekte ve size her aşamasında danışmanlık yapabilmektedir...

service 1

Konu

Tez hazırlama sürecinin ilk basamağı olan konu belirleme kısmında, belirleyeceğiniz konu hakkında tam ve profesyonel destek.

service 2

Süre

Tezinizi en uygun sürede hazıralayarak sonuca ulaşmak

service 3

Sunum

Hazırlamış olduğumuz tezinizi, profesyonel kadromuzla sunum sürecinde profesyonel destek.

TEZ HAKKINDA YAPILANLAR VE HAZIRLAMA ANLATIMI

Tez Hazırlama Destek ve danışmanlık merkezi olarak tümüyle birincil kaynaklardan, akademik dergi ve kitaplar kullanılarak yapılan tez hazırlaması neticesinde oluşturulan çalışmayı üniversitenizin yazım kılavuzu dikkate alınarak ve yönergelere uyarak özgün çalışmalar hazırlamaktayız. Tezinizin rahatlıkla hazırlanabilmesi amacıyla kapsamlı araştırmalar sonucunda oluşturulan referans listesi ve kaynakça size gönderilmektedir.

Tez merkezimiz bünyesindeki tez yazım çalışmaları planlı bir taslak çerçevesinde yürütülür ve yapılacak çalışmanın gidişatı bu taslak doğrultusunda belirlenir. Bu sebeple eğer danışman hocanız tarafından onaylanmış bir taslak varsa bunu bize talebinizle beraber iletmeniz size sunulacak fiyat teklifi için referans olacaktır ve hem ücretlendirme yapılmasını kolaylaştıracak hem de yapılacak ön çalışma için önemli bir kaynak olacaktır. Taslağın oluşturulmasından önce spesifik, çerçevesi çizilmiş, alanı daraltılmış açık ve net bir konu tespit edilmiş olmalıdır. Konu seçimi bu sebeple tez hazırlanma aşamasına geçilmeden önce önemlidir. Tez hazırlama konusu genel bir ifade olmamalıdır. Bunun yerine tezi savunmayı kolaylaştıran spesifik bir konu olmalıdır. Daha sonrasında seçilen konu için alt başlıklar ve referanslar tespit edilir. Oluşturulan bu genel çerçeve çalışma ilerledikçe araştırmanın gidişatına göre değiştirilebilir ve farklı başlıklar eklenebilir.

    Kaynaklar tespit edildikten sonra konu ile alakalı tez hazırlama hizmeti verilir. Eğer çalışmanızla alakalı yabancı kaynaklar kullanılacaksa kitap çevirisi ve makale çevirisi yapılır. Bu kaynaklar tezde ya doğrudan veya değiştirilerek kullanılabilir. Bu materyaller tezinizin tez yazım kılavuzu dikkate alınarak gerekli formatta (APA, MLA, HARVARD) alıntı olarak gösterilir. Tezin literatür bölümü (teorik, kuramsal bölüm) hazırlandıktan sonra tez konusu dikkate alınarak gerekli araştırma soruları tespit edilir. Bu bölümün tamamlanmasının ardından metodoloji ve yöntem bölümü hazırlanır. Çalışmanın konusu dikkate alınarak araştırma evreni ve örneklem oluşturularak veri toplama yöntemleri tespit edilir. Görüşme, Gözlem, Vaka analizi, anket gibi veri toplama tekniklerinden faydalanılarak edinilen veriler istatistik analiz yapılabilecek bir formatta hazırlanır. İstatistik analiz işlemi yapıldıktan sonra edinilen bulgular ve sonuçlar açıklanır. Çalışmada son olarak tartışma, öneri ve sonuç bölümleri hazırlanır. Tezlerde en önemli ve en fazla konu ile alakalı akademik bilgi gerektiren bölüm şüphesiz tartışma ve sonuç bölümüdür. Genel olarak tezlerin hazırlanması sürecinde takip edilen yöntemler bu şekildedir. Çalışmanın tamamlanması sonrasında tez yazım yönergesi çerçevesinde düzenlenir. Tez yazımı için bize gönderdiğiniz talepler alanınızda uzman danışmanlara gönderilmekte ve mutabakat halinde çalışmanız bölümler halinde hazırlanıp teslim edilmektedir. Çalışma sürecinde danışmanınızın talep edeceği düzeltmeler ve eklemeler yapılıp okulunuzun tez yazım kılavuzu ve yönergeler çerçevesinde çalışma düzenlenmektedir. Konu tespiti, taslak oluşturulması, kuramsal bölümün hazırlanması, Ödev hazırlama, akademik makale çevirileri, bölüm başlıklarının yazılması, istatistik analiz ve tartışma bölümlerinin hazırlanması alanlarında ücret mukabili sizlere destek sağlıyoruz. Elektronik ve Bilgisayar bölümleri için lisans tezlerinde c, c++, c#, html, java, sql, oracle gibi dillerde yazılımlar yapmaktayız veri tabanı oluşturma ve uygulamalarını, Elektronik devre hazırlama tasarımı ve yazılımları.

Finans, iktisat ve Endüstri Mühendisliği alanlarında optimizasyon çalışmaları ve model kurma ve uygulamaları için bize başvurabilirsiniz. Finanstan elektronik ve bilgisayar mühendisliğine kadar bir çok alanda kullanılan Matlab programı için özellikle uzman elemanlardan oluşan bir kadro oluşturduk.Tıpta uzmanlık tezleri için Ödev hazırlama veri istatistik, biyoistatistik analiz tartışma bölümlerinin yazılmasında başarıyla çalışmalar yapmaktayız. Bunun yanısıra tez hazırlama kapsamından her türlü yazım ve analiz çalışmaları için bizden yardım alabilirsiniz. Yazdığınız tezlerin bilgisayar ortamına aktarılması, tezin format kontrolünün ve düzenlemesinin yapılması, çalışmanın tez yazım kılavuzunuza ve yönergelere uygun olarak düzenlenmesi, Ödev hazırlaması ve yazımı gibi konularda sizlere hizmet verebiliyoruz. Özellikle; İşletme, yönetim organizasyon, pazarlama, insan kaynakları, iktisat, finans, Sağlık yönetimi ve işletmeciliği, hastane yönetimi ve işletmeciliği, eğitim yönetimi ve denetimi, eğitim bilimleri, endüstri mühendisliği, elektrik elektronik ve bilgisayar mühendisliği, tıp uzmanlık konuları, arkeoloji, sosyoloji, psikoloji, rehberlik ve danışmanlık, sanat tarihi ve tarih, edebiyat, uluslar arası ilişkiler, kamu yönetimi, mimarlık, şehir planlama, felsefe, lojistik, şehir planlama, hukuk, biyoloji gibi başlıca bölümler için pek çok konuda Ödev hazırlama yazım ve hazırlama hizmeti verdik.

Hazırlamış olduğumuz tezinizi, profesyonel kadromuzla sunum sürecinde profesyonel destek.

SIKÇA SORULAN SORULAR?

Uzun yıllardır beraber çalıştığımız, yeteneklerini ve kalitesini yaptıkları işlerden bildiğimiz profesyonel bir ekibimiz var. Ekibimize güvendiğimiz ve işimizi önemsediğimiz için yapacağımız çalışmaların kaliteli ve özgün (orijinal) olacağına emin olabilirsiniz.

Neden Sizinle Çalışayım?

Çalışmanız tamamlandığında, belirttiğiniz ya da belirteceğiniz e-posta adresine veya kapıda teslim edilecektirr.

Çalışma Bana Nasıl Gönderilecek?

Başvuru formunuzdaki bilgiler değerlendirildikten ya da sizinle görüşüldükten sonra çalışmanızı nasıl yapacağımızı ayrıntılandıran değerlendirmeyi onaylamanızla birlikte çalışmaya başlanacaktır.

Talep Ettiğim Çalışmayı Yapmaya Ne Zaman Başlayacaksınız?

Beğenmeme gerekçeniz bize çalışma hakkında eksik ya da yanlış bilgi ya da veri sağlanmasından kaynaklanmıyorsa, gereken düzeltmeler sizi mağdur etmeyecek biçimde ve mümkün olan en kısa sürede - bilginiz dâhilinde – gerçekleştirilecektir. Çalışmalara ilişkin olarak belirli aralıklarla gönderdiğimiz güncellemeler ile buna sizden gelecek geribildirimlerin temel hedefi, söz konusu olasılığı en aza indirmektir. Çalışmanın beğenmediğiniz yönleri ve bölümleri revize edilecek ve tekrar beğeninize sunulacaktır.

Bana Gönderdiğiniz Çalışmayı Beğenmezsem Ne Olacak?

Talep edeceğiniz çalışmanın ücretlendirilmesi birçok faktöre göre değişebilmektedir. Hakedişi etkileyen temel ögeler şunlardır: - Çalışmanın alanı- Çalışmanın türü- Çalışmanın uzunluğu- Çalışmanın kapsamı- Çalışmanın hangi dilde hazırlanacağı- Çalışmanın yılın hangi döneminde istendiği- Çalışmanın ne kadar araştırma ve kaynak çalışması gerektireceği- Çalışma için ne kadar zaman ve emek harcamak gerekeceği ile söz konusu emeğin gerektirdiği uzmanlık derecesi- Çalışma için gerçekleştirilmesi istenen olası diğer ek gerekler.Ücretlendirme konusunda daha detaylı bilgiyi fiyatlar sayfamızda bulabilirsiniz

Gizlilik İlkenizi Açıklar Mısınız?

Talep edeceğiniz her tür çalışma, yalnızca araştırmalarınızda yardımcı olması ya da/ve de referans oluşturması amacıyla hazırlanacaktır. Çalışmaları bu amaçlar dışında kullanmanızın sorumluluğu size aittir.

Bana İlettiğiniz Çalışmayı Nasıl Kullanabilirim?

Talep edeceğiniz çalışmanın ücretlendirilmesi birçok faktöre göre değişebilmektedir. Hakedişi etkileyen temel ögeler şunlardır: - Çalışmanın alanı- Çalışmanın türü- Çalışmanın uzunluğu- Çalışmanın kapsamı- Çalışmanın hangi dilde hazırlanacağı- Çalışmanın yılın hangi döneminde istendiği- Çalışmanın ne kadar araştırma ve kaynak çalışması gerektireceği- Çalışma için ne kadar zaman ve emek harcamak gerekeceği ile söz konusu emeğin gerektirdiği uzmanlık derecesi- Çalışma için gerçekleştirilmesi istenen olası diğer ek gerekler.Ücretlendirme konusunda daha detaylı bilgiyi fiyatlar sayfamızda bulabilirsiniz.

Ücretlendirme Neye Göre Yapılıyor?

YÜKSEK LİSANS BİTİRME ÖDEVİ, YÜKSEK LİSANS BİTİRME TEZLERİNİZDE PROFESYONEL VE TAM DESTEK.

Sipariş Ver

Bize Ulaşın: 0544 742 68 44

Tıklayınız --> info@tezyazanadam.com